ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά με κάρτα ή με αγορές άνω των 39€

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ “Christmas Gifts” ΑΠΟ ΤΗΝ PINK WOMAN

Η εταιρεία Intrafashion Group Α.Β.Ε.Ε., η οποία εδρεύει στo Πολύστυλο Καβάλας T.K. 64003 με Α.Φ.Μ. 999158737,  Δ.Ο.Υ. Καβάλας (εφεξής ο «Διοργανωτής»), διοργανώνει Διαγωνισμό με τίτλο “Christmas Gifts”. Ο Διοργανωτής αναλαμβάνει τα δώρα του Διαγωνισμού. Τα καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων PINK WOMAN και το ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com  (εφεξής «καταστήματα PINK WOMAN»), μέσω των οποίων θα διεξαχθεί ο Διαγωνισμός, ανήκουν είτε στον Διοργανωτή είτε σε τρίτους συνεργάτες/δικαιοδόχους του Διοργανωτή. Σημειώνεται ότι συμμετέχουν όλα τα φυσικά καταστήματα PINK WOMAN που βρίσκονται στην Ελλάδα και την Κύπρο και το ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com.

1. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή/και την Κύπρο ή επισκέπτονται τις ανωτέρω χώρες, εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε διαφορετική περίπτωση η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου θα έχουν τυχόν λάβει.

2. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων: Από το Διαγωνισμό αποκλείονται και εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, (β) oι δικαιοδόχοι και εμπορικοί συνεργάτες τoυ Διοργανωτή που λειτουργούν καταστήματα λιανικής πώλησης προϊόντων PINK WOMAN καθώς και οι εργαζόμενοι αυτών όπως επίσης και τα φυσικά πρόσωπα,  τα οποία είναι νόμιμοι εκπρόσωποι ή/και εταίροι/μέτοχοι  των δικαιοδόχων και συνεργατών του Διοργανωτή, αν οι τελευταίοι/τα τελευταία  είναι νομικά πρόσωπα, και (γ) οι σύζυγοι και τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού των αναφερομένων υπό (α) και (β) προσώπων. 

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από 4/12/2023 έως 31/12/2023 (εφεξής η «διάρκεια») ή μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων των κουπονιών, αν αυτό συμβεί νωρίτερα από τις 31/12/2023. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, θα υπάρξει άμεση ενημέρωση στο ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com. Σε κάθε περίπτωση καταληκτική ημερομηνία διάρκειας του Διαγωνισμού είναι η ημέρα 31/12/2023, συμπεριλαμβανομένης αυτής.  Κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού στα καταστήματα PINK WOMAN και στο ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com θα υπάρχει σχετική ανάρτηση του Διαγωνισμού και διαφημιστικό υλικό με πληροφορίες για το Διαγωνισμό.

4. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό: Με κάθε αγορά άνω των 39€, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό και λαμβάνει ένα κουπόνι τύπου περφορέ. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής χρησιμοποιεί κατά την αγορά εκπτωτική κάρτα, δωροκάρτα ή εκπτωτικό κουπόνι, η αξία της αγοράς των 39€ υπολογίζεται επί της τελικής τιμής της απόδειξης μετά την εφαρμογή οποιασδήποτε έκπτωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και μπορεί να κερδίσει περισσότερες από μία φορές. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, όσοι πραγματοποιούν την παραπάνω αγορά θα λαμβάνουν ένα κουπόνι τύπου περφορέ ως εξής:  α) αναφορικά με τις αγορές από τα φυσικά καταστήματα, με την επίδειξη της ταμειακής τους απόδειξης από το κατάστημα PINK WOMAN   και β) αναφορικά με τις αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, μέσα στο δέμα της παραγγελίας τους. Ο καταναλωτής θα πρέπει να τραβήξει το διακεκομμένο πεδίο στο κουπόνι για να διαπιστώσει, αν και τι δώρο έχει κερδίσει.

5. Δώρα: Τα διαθέσιμα δώρα είναι:

 1. Για 10 τυχερούς 1000€ μετρητά σε λογαριασμό που θα υποδείξουν οι νικητές
 2. Για 20 τυχερούς 500€ μετρητά σε λογαριασμό που θα υποδείξουν οι νικητές
 3. 5 voucher των 500€ για ταξίδι στο εξωτερικό από το πρακτορείο Mister Travel
 4. 100 SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A04s 32GB WHΙΤΕ
 5. 100 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ JBL T500 BLACK
 6. 100 SMARTWATCH REDMI WATCH 3 ACTIVE BLACK
 7. 250 δωροεπιταγές PINK WOMAN αξίας 100€
 8. 750 δωροεπιταγές PINK WOMAN αξίας 50€
 9. 2.750 δωροεπιταγές PINK WOMAN αξίας 20€
 10. 4.000 δωροεπιταγές PINK WOMAN αξίας 10€
 11. 19.250 δωροεπιταγές PINK WOMAN αξίας 5€
 12. 53.000 κουπόνια έκπτωσης -20% στην επόμενη αγορά σε κατάστημα
 13. 5.000 κουπόνια έκπτωσης -10% στην επόμενη online αγορά

 

6. Παραλαβή των δώρων:

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ A έως F: Οι τυχεροί νικητές, που θα βρουν στο κουπόνι κάποιο δώρο από αυτές τις κατηγορίες, πρέπει α) σε περίπτωση που το δώρο κερδήθηκε από αγορά που έγινε από κάποιο φυσικό κατάστημα PINK WOMAN,  να απευθυνθούν στο  ίδιο κατάστημα PINK WOMAN, όπου θα πρέπει να προσκομίσουν κάποιο επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης), να συμπληρώσουν μία φόρμα με τα στοιχεία επικοινωνίας τους και  καταθέσουν  την απόδειξη της τυχερής αγοράς καθώς και το κουπόνι ή β) σε περίπτωση που το δώρο κερδήθηκε από αγορά που έγινε από το ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com,  να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 8004000990 (από σταθερό χωρίς χρέωση), από όπου θα λάβουν ενημέρωση για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν για την παραλαβή του δώρου. Κάθε νικητής θα παραλαμβάνει το δώρο του κατόπιν αποστολής συστημένου δέματος στην διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλώσει. Τα μεταφορικά έξοδα που αφορούν στην αποστολή του δώρου επιβαρύνουν τον Διοργανωτή. Σε περίπτωση που o νικητής δεν συμπληρώσει την φόρμα σε κάποιο κατάστημα PINK WOMAN έως τις 15.01.2024, το δώρο απόλλυται.

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ G έως M: Οι τυχεροί νικητές, που θα βρουν στο κουπόνι κάποιο δώρο από τις κατηγορίες G έως M, μπορούν να το εξαργυρώσουν μόνο στα φυσικά καταστήματα PINK WOMAN και όχι σε αγορές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος PINK WOMAN, άμεσα με τις επόμενες αγορές τους, επιδεικνύοντας και παραδίδοντας το τυχερό κουπόνι είτε στο κατάστημα PINK WOMAN στο οποίο έκαναν την τυχερή αγορά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κατάστημα PINK WOMAN στην Ελλάδα ή και την Κύπρο. Σε κάθε περίπτωση, η εξαργύρωση της δωροεπιταγής PINK WOMAN και των εκπτωτικών κουπονιών μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 04.12.2023 μέχρι και τις 31.01.2024, με αγορά οποιασδήποτε αξίας. Ο Διοργανωτής δύναται να παρατείνει ανάλογα την ανωτέρω προθεσμία, αν τα καταστήματα PINK WOMAN παραμείνουν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα κλειστά με απόφαση της κρατικής αρχής. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής πραγματοποιήσει αγορά μεγαλύτερης αξίας από την δωροεπιταγή, είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την διαφορά. Σε περίπτωση που ο καταναλωτής πραγματοποιήσει αγορά μικρότερης αξίας από την δωροεπιταγή χάνει το υπόλοιπο της αξίας της δωροεπιταγής,  το οποίο μηδενίζεται και δεν αποδίδεται ούτε και συμψηφίζεται στο μέλλον. Η εξαργύρωση της δωροεπιταγής PINK WOMAN δεν μπορεί να συνδυαστεί με εξαργύρωση άλλης εκπτωτικής κάρτας, δωροκάρτας ή εκπτωτικού κουπονιού.

Γ. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΔΩΡΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΓΟΡΙΑΣ M: Οι τυχεροί νικητές, που θα βρουν στο κουπόνι το δώρο της κατηγορίας αυτής θα μπορούν να το εξαργυρώσουν μόνο με αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα PINK WOMAN www.pinkwoman-fashion.com, μη δυνάμενοι να  το εξαργυρώσουν στα φυσικά καταστήματα.

7.  Ευθύνη – έξοδα: Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής του δώρου κατόπιν της παραλαβής του από τον νικητή, ουδεμία ευθύνη φέρει ο Διοργανωτής. Ο Διοργανωτής, επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη ή, αν για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά λόγω φυσικών καταστροφών, πανδημιών, αναστολής λειτουργίας με απόφαση της κρατικής αρχής, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών ταραχών κλπ), δεν μπορεί ή καθυστερεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών του.

8. Αμεταβίβαστο: Τα δώρα, πλην των  δωροεπιταγών και των εκπτωτικών κουπονιών, είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη, ιδίως για τυχόν ελάττωμα των δώρων του Διαγωνισμού ή / και για τυχόν βλάβη - ζημία για οποιονδήποτε λόγο από δώρο και την χρήση αυτού ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις σχετιζόμενες με τα Δώρα εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι κατασκευαστές και προμηθευτές των δώρων.

9. Επιστροφές χρημάτων: Για τις αγορές για τις οποίες ο καταναλωτής έχει λάβει κουπόνι δυνάμει του παρόντος Διαγωνισμού, δεν επιτρέπονται επιστροφές χρημάτων, παρά μόνο αλλαγή του αγορασθέντος προϊόντος σύμφωνα με τους όρους αλλαγής προϊόντων που διέπουν ήδη το Διοργανωτή. 

10. Τροποποίηση Όρων: Ο Διοργανωτής δικαιούται να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει οιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να ματαιώσει ή αναβάλει το Διαγωνισμό με σχετική ανακοίνωση εντός των καταστημάτων αλλά και στον ιστότοπο του Διοργανωτή www.pinkwoman-fashion.com. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι του Διοργανωτή. Ειδικά ο Διοργανωτής δύναται να τροποποιεί και να επανακαθορίζει τους όρους του Διαγωνισμού ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες που αναφέρονται στους παρόντες όρους λόγω απρόβλεπτων γεγονότων, που δεν εμπίπτουν στην σφαίρα επιρροής του Διοργανωτή, και ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά των εξελίξεων και αποφάσεων της κρατικής αρχής λόγω τυχόν οποιασδήποτε επιδημίας ή πανδημίας, λόγω κλιμάκωσης των  υφιστάμενων πολεμικών συρράξεων κλπ.

11. Ακύρωση συμμετοχής: Ο Διοργανωτής διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του Διαγωνισμού. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τον Διοργανωτή παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέροντος του Διοργανωτή το βάρος της απόδειξης), τότε ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο.

12. Προβολή του Διαγωνισμού – Συγκατάθεση: Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στον Διοργανωτή για την προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Ο Διοργανωτής επιφυλάσσει για τον εαυτό του το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβεί σε χρήση των προσωπικών στοιχείων (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας) των νικητών χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα Διαγωνισμό έχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση.

13. Προσωπικά Δεδομένα: Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς τους ίδιους, από το Διοργανωτή ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα (μεταξύ των οποίων οι συνεργάτες/δικαιοδόχοι που λειτουργούν καταστήματα PINK WOMAN), στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών προς το σκοπό της διεξαγωγής του Διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των δώρων. Για το λόγο αυτό συλλέγονται το όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα, η διεύθυνση του, το e-mail και ο αριθμός τηλεφώνου του. Σκοπός της επεξεργασίας των παραπάνω υπό 12. και 13. Προσωπικών Δεδομένων είναι η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, η απόδοση των δώρων, η προβολή του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET, καθώς και η διαφήμιση και προώθηση των προϊόντων του Διοργανωτή. Ο Διοργανωτής διατηρεί τα δεδομένα για το σύνολο της διάρκειας του Διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα διαγραφούν/καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τα υποκείμενα έχουν τα δικαιώματα της ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής (δικαίωμα στην λήθη), περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας εναντίωσης (αντίρρησης ως προς την επεξεργασία), του δικαιώματος να ζητούν ανθρώπινη επέμβαση) καθώς ανάκλησης της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων (dpo@pinkwoman-fashion.com). Εφόσον κάποιος συμμετέχων ασκήσει κάποιο από τα δικαιώματά του αυτά, ο Διοργανωτής θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο και πρόνοια για την ικανοποίηση του αιτήματός του στο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, εφόσον είναι εφικτό, άλλως θα ενημερώνει το Υποκείμενο για επέκταση της προθεσμίας απόκρισης  κατά το πολύ έως δύο (2) μήνες. Επίσης το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα , τηλ. 2106475600, contact@dpa.gr).

14. Αποδοχή όρων: Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση των αναλυτικών όρων συμμετοχής, καθώς επίσης συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

15. Δημοσιότητα: Οι όροι συμμετοχής στον Διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι ήδη στο νομικό σύμβουλο της εταιρείας Βασίλη Κογκαλίδη και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε συμμετέχων με δική του χρέωση. Επίσης, βρίσκονται αναρτημένοι καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον ιστότοπο www.pinkwoman-fashion.com.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Καβάλας, όπου και η έδρα του Διοργανωτή.

17. Πληροφορίες. Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλέσει στο Διοργανωτή στο +30 2510 231137 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@pinkwoman-fashion.com

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για να έχετε μια προσωποποιημένη εμπειρία, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών social media και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Επιπλέον, μοιραζόμαστε πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας με συνεργάτες social media, διαφήμισης και αναλύσεων.